Verkiezingsprogramma 2022-2026
Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Sociaal, Groen en Betrouwbaar.

PvdA en GroenLinks gaan samen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Hattem en daarmee combineren we het beste van twee werelden: het warme, sociale hart en de bestuurlijke ervaring van de PvdA en de groene, frisse blik van GroenLinks.

Samen willen we voortbouwen op wat goed is en veranderen wat nog beter kan in Hattem.

Veel mensen hopen na de coronapandemie op een groen en eerlijk herstel. Nu is het moment om onze samenleving zo te veranderen dat we een leefbare wereld aan onze kinderen kunnen doorgeven.

De groeiende sociale ongelijkheid moet teruggedrongen worden. Een fatsoenlijk salaris, een woning voor een redelijke huur- of koopprijs, goede gezondheidszorg of een steuntje in de rug als je dat nodig hebt, zijn in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Armoede, buitensluiting en achterstand vergroten kansenongelijkheid en onveiligheid in gezinnen en buurten. We blijven werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen erbij hoort.

Wat de klimaatcrisis betreft is er geen tijd te verliezen: we moeten naar een duurzame samenleving en wel NU! Ook in ons mooie Hattem ervaren we de schade aan natuur en milieu. De buien worden steeds onstuimiger, de droogteperiodes steeds frequenter en iedereen die om zich heen kijkt ziet de afname van insecten en biodiversiteit. We vragen onvermoeibaar aandacht voor de noodzakelijke verduurzaming van Hattem, die voor iedereen bereikbaar gemaakt moet worden.

Download hier ons verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma 2022-2026 PvdA-GroenLinks Hattem

 

Onze plannen voor:

1

Duurzaam naar een energie neutrale samenleving

Eerst het laaghangend fruit, zoals isoleren en zonnepanelen, dan pas duurdere, complexere maatregelen. Zo besparen we de meeste energie tegen de laagste kosten. Van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) naar

Ons plan
2

Betaalbaar en passend wonen voor iedereen

Betaalbare huur- en koopwoningen voor de Hattemers Woningen bouwen, maar niet meer dan nodig voor Hattem Doorstroom van ouderen naar passender bewoning stimuleren Een woonproject voor starters Alternatieve woonvormen (knarrenhof,

Ons plan
3

Zorg voor elkaar

Goede en betaalbare zorg door regionale samenwerking Behoud en waar mogelijk verbetering van de ondersteuning van de mensen met een minimum inkomen Passend werk voor mensen met afstand tot de

Ons plan
4

Kansrijk onderwijs voor elk kind

Onderwijs = toekomst Gelijke kansen voor elk Hattems kind IKC’s (Integraal Kind Centra) voor naadloos aansluiten van onderwijs en opvang Voor alle kinderen zijn er mogelijkheden voor bijles en ontwikkeling

Ons plan
5

Werk, inkomen en economische regio

Hattem is een kleine gemeente en we kunnen niet alles alleen. Een goede samenwerking met de gemeentes in de regio is enorm belangrijk om onze inwoners te kunnen bieden wat ze

Ons plan
6

Rijk cultuur- en verenigingsleven

Verenigingsleven en vrijwilligers blijven ondersteunen Hattem als kunststad verder stimuleren Culturele initiatieven ondersteunen Het beter benutten van de Marke stimuleren Monumenten goed (blijven) onderhouden Burgerinitiatief Watermulder steunen en kijken naar

Ons plan
7

Duurzaam verkeer op één

Voetgangers en fietsers komen op de eerste plaats Binnenstad zo autoluw mogelijk maken Vaste parkeerplaatsen voor deelauto’s Beter gebruik beschikbare parkeerplaatsen  

Ons plan

Deel dit