Raadsleden

Jaap van Tiel

Jaap van Tiel

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

Werk en inkomen, Minimabeleid, Participatiewet. Inburgering. Bibliotheek en Volwasseneducatie. Mantelzorg en vrijwilligerswerk. Jeugd en Onderwijs. Volksgezondheid. Zorg en Wmo. Welzijn en Sport. ICT. Dienstverlening en Communicatie. Personeel en Organisatie. Sociaal Domein en Sport. Financiën en Belastingen. Leystad Aiport. Regionale samenwerking en netwerken. RES. Omgevingsvisie.
Tonny Keizer

Tonny Keizer

Raadslid PvdA/GroenLinks

Openbare orde, Integrale veiligheid en Rampenbestrijding. Handhaving. Milieu, Duurzaamheid en Afval. Financiën en Belastingen. Leystad Aiport. Regionale samenwerking en netwerken. RES. Omgevingsvisie.
Roel Janssen

Roel Janssen

Tijdelijk Raadslid (Commissielid) PvdA/GroenLinks namens GroenLinks

Werk en inkomen, Minimabeleid, Participatiewet. Mantelzorg en vrijwilligerswerk. Volksgezondheid. Zorg en Wmo. Welzijn en Sport. Sociaal Domein en Sport. Financiën en Belastingen. Leystad Aiport. Regionale samenwerking en netwerken.
Chris van Groningen

Chris van Groningen

Raadslid (Tijdelijk gestopt) PvdA/GroenLinks namens PvdA

Vergunningverlening. Openbaar groen, Natuur en Landschap, Speelvoorzieningen. Ruimtelijke ordening en Wonen. Bouwgrondexploitatie en Vastgoed. Economie, Recreatie en Toerisme. Verkeer, Cultuur en Erfgoed. Financiën en Belastingen. Leystad Aiport. Regionale samenwerking en netwerken.