Raadsleden

Carla Broekhuis

Carla Broekhuis

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter , Portefeuille: Onderwijs en Educatie Onderwijshuisvesting Achterstandenbeleid Schoolbegeleiding Muziekonderwijs Leerplicht Leerlingenvervoer Peuterspeelzalen Schoolzwemmen Bibliotheek Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) (plv. Wieneke van Regteren) Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening WMO Maatschappelijke ondersteuning WWB Reintegratie Inburgering Wet kinderopvang