Alle mensen

Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Wethouder namens PvdA/GroenLinks voor alle inwoners van Hattem

Verantwoordelijk voor: Onderwijs Leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting (exclusief IKC-vorming) Leerplicht Voorschoolse voorzieningen Volksgezondheid Jeugd Collectieve en individuele begeleiding Wmo, maatschappelijke opvang en beschermd wonen Klimaat, milieu en duurzaamheid Financiën
Jaap van Tiel

Jaap van Tiel

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

Werk en inkomen, Minimabeleid, Participatiewet. Inburgering. Bibliotheek en Volwasseneducatie. Mantelzorg en vrijwilligerswerk. Jeugd en Onderwijs. Volksgezondheid. Zorg en Wmo. Welzijn en Sport. ICT. Dienstverlening en Communicatie. Personeel en Organisatie. Sociaal Domein en Sport. Financiën en Belastingen. Leystad Aiport. Regionale samenwerking en netwerken. RES. Omgevingsvisie.
Tonny Keizer

Tonny Keizer

Raadslid PvdA/GroenLinks

Openbare orde, Integrale veiligheid en Rampenbestrijding. Handhaving. Milieu, Duurzaamheid en Afval. Financiën en Belastingen. Leystad Aiport. Regionale samenwerking en netwerken. RES. Omgevingsvisie.
Roel Janssen

Roel Janssen

Tijdelijk Raadslid (Commissielid) PvdA/GroenLinks namens GroenLinks

Werk en inkomen, Minimabeleid, Participatiewet. Mantelzorg en vrijwilligerswerk. Volksgezondheid. Zorg en Wmo. Welzijn en Sport. Sociaal Domein en Sport. Financiën en Belastingen. Leystad Aiport. Regionale samenwerking en netwerken.
Chris van Groningen

Chris van Groningen

Raadslid (Tijdelijk gestopt) PvdA/GroenLinks namens PvdA

Vergunningverlening. Openbaar groen, Natuur en Landschap, Speelvoorzieningen. Ruimtelijke ordening en Wonen. Bouwgrondexploitatie en Vastgoed. Economie, Recreatie en Toerisme. Verkeer, Cultuur en Erfgoed. Financiën en Belastingen. Leystad Aiport. Regionale samenwerking en netwerken.
Birgitta Hogendoorn

Birgitta Hogendoorn

Commissielid PvdA/GroenLinks namens GroenLinks

Algemeen
Sascha Brandt

Sascha Brandt

Commissielid PvdA/GroenLinks namens GroenLinks

Bram van Oene

Bram van Oene

Bestuurslid

Voorzitter
Gerda Mulder

Gerda Mulder

Bestuurslid

Penningmeester
Tonny Bijsterbosch

Tonny Bijsterbosch

Bestuurslid

PR, Webmaster, Nieuwsvoorziening, Campagneleider
Jan Homan

Jan Homan

Bestuurslid

Ledenadministrateur
Johan Wiersma

Johan Wiersma

Bestuurslid

Algemeen
We missen jou nog!

We missen jou nog!