19 februari 2014

Carla Broekhuis: decentraliseren, participeren, re-integreren!!??

PvdA-raadslid Carla Broekhuis vindt dat de politiek er niet begrijpelijker op wordt. Termen als decentraliseren, maar vooral participeren en re-integreren zorgen voor veel onbegrip. “Er wordt steeds vaker gesproken over de participatiesamenleving, alsof dat een nieuw fenomeen is, waardoor alle problemen in een klap opgelost worden. Dat is natuurlijk onzin. Al sinds mensenheugenis dragen veel vrijwilligers bij aan het maatschappelijke verkeer. Als mantelzorgers, activiteitenbegeleiders bij zorgcentra, kantinemedewerkers bij sportverenigingen, begeleiders van jeugdteams en ga zo maar door.  Maar, er zijn grenzen aan wat mensen nog extra bij kunnen dragen.”

Volgens Carla is het best goed, dat er vooral gekeken wordt naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan. Die zoektocht naar Eigen Kracht moet vooral positief ondersteund worden door de gemeente.  Volgens de nummer 3 op de kandidatenlijst van de PvdA, moet het  echter niet als wondermiddel gezien worden.  “Iedereen moet mee kunnen doen en de ondersteuning krijgen die daarvoor nodig is. Dat wordt een hels karwei voor de komende jaren. Vooral omdat er nog veel onzekerheden zijn, wetten nog goedgekeurd moeten worden en de financiële middelen nog definitief vastgesteld. Een ding is wel duidelijk het moet met minder geld.

Daarbij gaat het om zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en publieke gezondheid. Een hele waslijst. Gemeenten worden verantwoordelijk voor al deze onderwerpen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de mensen. Hattem kent een gevarieerd verenigingsleven, een goede welzijnsorganisatie, goede vrijwilligersorganisaties en heeft prachtige voorzieningen die bij kunnen dragen aan het welzijn van mensen. Dat moeten we vooral met elkaar in stand houden door creatief en vernieuwend te zijn.”

Een mooi recent voorbeeld van de vele welzijnsactiviteiten was het project “Golden Story’s” van de Stichting Welzijn Hattem. Carla heeft daarbij geholpen als maatje van een van de ouderen, die allemaal een eigen verhaal vertellen in de vorm van een gezamenlijke voorstelling. “Deze mensen hebben prachtige verhalen over hun leven, en hoewel ze geen van allen geboren en getogen zijn in Hattem, was een ding heel duidelijk, niemand wil hier meer weg. Dat is toch ook een teken, dat we het in Hattem goed voor elkaar hebben en weer een stimulans om dit alles in stand te houden. “

Soms kan er zelfs in deze tijd toch nog iets extra’s gedaan worden. De “activiteitenbijdrage” is onlangs aangepast op initiatief van de PvdA. De inkomensgrens om voor deze bijdrage in aanmerking te komen is weer van 110% naar het oude niveau van 120% van het minimuminkomen bijgesteld, omdat deze groep ook zo goed mogelijk mee moet blijven doen.  “Verder was het noodzakelijk om de kosten van de WMO te beperken, waardoor nu de huishoudelijke hulp in een andere vorm is geregeld. Geen makkelijk besluit,  maar wel nodig, om het geld dat nog beschikbaar is zo efficiënt mogelijk in te zetten. Door de lokale zorgaanbieders te contracteren is zorg dichtbij gebleven en werkgelegenheid behouden.”

Carla is ervan overtuigd dat het wezenlijk verschil maakt of de PvdA meebestuurt of niet. Aandacht voor mensen die hulp nodig hebben en dat zelf om welke reden dan ook  (even) niet zelf kunnen regelen, is een van haar grootste drijfveren om politiek actief te zijn. “Geen makkelijke klus, maar voor alle genoemde taken, waarvoor de gemeente al met ingang van 2015 verantwoordelijk wordt, is dit van het grootste belang.  Ik zet mij graag nog vier jaar in, om het voor Hattem en de Hattemers zo goed mogelijk te organiseren. Solidariteit en samenwerking (niet ik, maar wij) zijn daarbij van het grootste belang.”

Kijk en luister ook naar Carla Broekhuis