Participatie

Samen zijn we de stad, de wijk en de buurt. Wij willen de kracht van alle Hattemers gebruiken bij de ontwikkeling van onze stad. Daarom heeft u inzicht en inspraak in alle planvorming en dagen we u uit om met ideeën te komen.