Jeugd en Jongerenbeleid

Om het jeugdbeleid te laten slagen, moeten de beleidsterreinen die betrekking hebben op de jeugd op elkaar afgestemd zijn vanuit een gezamenlijke visie. Het sluitend krijgen van de keten gemeentelijk jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg, provinciale jeugdzorg en veiligheid staat hierbij centraal. Doel is de kwaliteit van het bestaan van kinderen en jongeren in Hattem in stand te houden, en waar nodig te bevorderen of te herstellen.