Welstand

Als uitgangspunt geldt dat de regels buiten de binnenstad minder moeten worden, maar dan wel helder en eenduidig: bijvoorbeeld dat een uitbouw aan de achterzijde in dezelfde stijl (vorm en materiaalgebruik) als het hoofdgebouw mag worden gebouwd, binnen de in het bestemmingsplan geldende grenzen. Buiten die grenzen moet een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan tot stand komen en kan als dat nodig is een welstandstoets worden uitgevoerd. In de binnenstad blijft de welstandstoets uitgebreid.