3 december 2013

PvdA stelt verkiezingslijst en programma vast voor GR2014

De Partij van de Arbeid Hattem heeft op de algemene ledenvergadering haar verkiezingsprogramma en de verkiezingslijst vastgesteld. Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Daadkrachtig en sociaal’ meegekregen en voorziet in duidelijkheid over de grote onderwerpen die in de komende periode op de gemeente Hattem afkomen. Elders op deze website is het verkiezingsprogramma van de PvdA Hattem te lezen.

Daarnaast is de lijst voor de komende verkiezingen vastgesteld. Op nummer 1 staat de huidige wethouder André Borst, gevolgd door Wieneke van Regteren, Carla Broekhuis, Gerrit van Keulen en Cori ten Wolde. Deze groep gaat met veel energie verder met alle grote ontwikkelingen die al in gang zijn gezet om ervoor te zorgen dat Hattem klaar is voor de toekomst en dat het goede wat in de afgelopen jaren opgebouwd is zoveel mogelijk wordt behouden.