15 november 2015

Motie opschorten ouderbijdrage jeugdhulp

Gezinnen die gebruik maken van jeugdzorg betalen hier een eigen bijdrage voor die kan oplopen tot 1580,– per jaar. Een fors bedrag. Onlangs heeft overheid bepaald dat er een onderzoek moet komen naar de meerwaarde van deze ouderbijdrage en de gevolgen daarvan. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de kosten van het innen, hoger zijn dan de opbrengst.

In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat staatssecretaris Van Rijn heeft aangekondigd stelt de Partij van de Arbeid de Gemeente Hattem voor te stoppen met het innen van deze eigen bijdrage en eerst het onderzoek af te wachten.

 

De Partij van de Arbeid betreurt daarbij dat wethouder Hospers, verantwoordelijk voor jeugdbeleid, niet zelf het initiatief heeft genomen om te stoppen met deze heffing. Veel wethouders in diverse (grote) steden hebben pro-actief hun sociale gezicht getoond door zelf wel dit initiatief tot stoppen met de heffing, te nemen, in afwachting van het onderzoek. Wethouder Hospers durfde dit niet eigenhandig aan, maar na beraad met zijn college-leden, en doordat alle partijen in de gemeenteraad van Hattem de motie van de Partij van de Arbeid steunden, heeft hij toegezegd voorlopig te stoppen met de heffing en het onderzoek af te wachten.

PvdA Afdeling Hattem