Door Geert Winkel op 15 januari 2014

Speeltuin Waalstraat als ongewenste fietsroute

De Partij van de Arbeid is na een bezoek aan de wijk Gaperslanden door bewoners geattendeerd op het feit dat de speeltuin aan de Waalstraat meer en meer gebruikt wordt als doorgaande(sluip)fietsroute.

Verkeer van en naar Assenrade maakt gebruik van deze verboden route. Aangenomen mag worden dat sluipverkeer via de speeltuin en Assenrade met als bestemming de Hanzeboog ook gebruik maakt van deze route. Het komt zelfs voor dat auto’s de speeltuin als sluiproute gebruiken. Het moet niet gekker worden!

De PvdA wil daarom van de verantwoordelijk wethouder weten of hij van dit ontoelaatbare gedrag op de hoogte is en of hij met passende maatregelen gaat komen. Een speeltuin moet een veilige plaats zijn en blijven voor onze kinderen. Daar moeten zij op kunnen vertrouwen, daar moet u op kunnen vertrouwen.

Partij van de Arbeid

Carla Broekhuis, Gerrit van Keulen, Wieneke van Regteren , Geert Winkel

Speeltuin Waalstraat

Geert Winkel

Geert Winkel

Toen mijn vrouw en ik met 2 jonge kinderen in 1998 een plekje zochten waar onze kinderen tot en met de middelbare school onbekommerd zouden kunnen opgroeien kwamen we uiteindelijk terecht in Hattem. Niemand van ons gezin heeft hier tot op de dag van vandaag spijt van gehad. Een mooie gemeente met voldoende groen, ruimte

Meer over Geert Winkel