Zeker zijn van een betaalbaar huis

Wie wil welk huis?

Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem! Het is goed wonen en prachtig leven in een bloeiende stad. Een stad waarin wij samen leven en samen optrekken. Voor elkaar en met elkaar!

Met soortgelijke zinnen sloot ik maandagavond 12 november 2018 mijn algemene beschouwingen af.

U weet vast nog wel dat tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de verkiezingsprogramma’s redelijk veel op elkaar leken. De politieke partij kon verschillen maar elk programma liet zien dat men veelal hetzelfde voor Hattem wilden bereiken. Hattem moest bijvoorbeeld veel ‘groener’ en duurzamer worden. Ook stonden goede onderwijsvoorzieningen centraal naast goed en betaalbaar wonen. En nog meerdere onderwerpen werden aangedragen die voor de inwoners van Hattem belangrijk zijn.

Wij, als PvdA hebben dan ook samen met CU en CDA een ambitieuze begroting goedgekeurd. Een begroting waarin veel van bovenstaande ambities in de daarbij horende programma’s zijn benoemd.

Toch misten wij als PvdA ook nog iets. Zoals u ongetwijfeld weet of heeft ervaren is er landelijk -dus ook in Hattem, krapte op de woningmarkt. Dat heet zo mooi een overspannen woningmarkt.

Koopwoningen gaan weer voor hoge prijzen van de hand. En huurwoningen zijn er onvoldoende.
Mede oorzaak is dat er te weinig woningen worden bijgebouwd. Dit is landelijk zo en dit is ook in Hattem niet anders. Er is landelijk vooral een tekort aan starters- en sociale huurwoningen en woningen voor de middeninkomens. Of dit landelijke tekort ook 1 op 1 geldt voor Hattem, is op dit moment niet helemaal duidelijk. Het huidige woonbehoefte-onderzoek stamt wel uit 2017 maar is opgebouwd met kengetallen uit 2015. Daar komt nog bij dat ook de laatste woonvisie dateert uit het laatstgenoemde jaar.
2015 was echter een jaar dat Nederland nog in een economische recessie verkeerde, terwijl het momenteel economisch goed gaat. Kortom er is sprake van een behoorlijk gewijzigd speelveld.

De PvdA heeft daarom samen met CU, CDA en D66 een motie aangekondigd om een woningonderzoek uit te laten voeren. Wij wilden de woningwensbehoefte met spoed uit laten voeren maar ook de woonvisie actualiseren en optimaliseren. Wij willen namelijk niet bouwen voor leegstand. Wij willen graag bouwen naar behoefte!

Na de toezegging van Wethouder Schipper dat hij een dergelijk actueel onderzoek ook wel ziet zitten, is gezamenlijk besloten om de motie niet in te dienen.

Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 zal het onderzoek opnieuw uitgevoerd zijn en kunnen we zien waar werkelijk de woning en bouwwens ligt. Een ding is zeker, wij als PvdA willen dat iedereen en in het bijzonder de mensen die in aanmerking komen voor de starters- en sociale (huur en koop)woningen, een kans moet krijgen om in Hattem te blijven wonen.

Marie Lupé Stapper
Fractie voorzitter PvdA

Wel airport Lelystad mits…

Laten wij maar gelijk met de deur in huis vallen. Wij zijn voor uitbreiding van Lelystad Airport als door inzet van stille en schone vliegtuigen lawaai en klimaatoverlast wordt geminimaliseerd.

Schiphol is belangrijk voor onze economie en straks draagt ook Lelystad Airport, haar steentje bij. Alleen ander consumentengedrag kan het vliegverkeer verminderen maar dat is alleen internationaal op te lossen.

Schiphol moet streven naar voldoende draagvlak onder de omwonenden, provincies en gemeenten en dit geldt ook voor Lelystad Airport.

PvdA – Hattem

Van de fractievoorzitter Marie Lupé over de nieuwe coalitie met een hete zomer als start!

Terwijl buiten de mussen dood van het dak vallen, bedenk ik mij dat het huidige weer juist 1 van de grote opgaven die voor ons ligt kenmerkt: het uitvoeren van de klimaatnotitie. De klimaatnotitie is tijdens de vorige raadsperiode aangenomen en deze is ook hoognodig. Want laten wij wel wezen, wij moeten zuiniger op onze planeet worden. En als wij daar als inwoners van Hattem een steentje aan kunnen bijdragen, dan moeten wij dat ook zeker doen. Dit is ook 1 van de afspraken in het coalitieakkoord, het coalitieakkoord met de titel “met elkaar werken aan een duurzaam Hattem”

Afgelopen half jaar was een bewogen half jaar. Nadat de PvdA 4 jaar geleden voor het eerst in de oppositie terecht kwam was het uiteraard voor de Partij slikken. Wieneke en Carla zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben in deze 4 jaar altijd oppositie gevoerd en toe gewerkt naar de verkiezingen van maart jl. En hoe! Wij hebben tegen de landelijke trend in weer 1 zetel erbij gewonnen en werden daarmee samen met de CU de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk mochten wij mee onderhandelen en dit heeft geresulteerd in een mooi akkoord. En met deze coalitie mochten wij ook een wethouder leveren. Uiteraard zijn wij zeer blij en trots dat Carla deze rol heeft op willen pakken. Een Hattemse in hart en nieren, met veel kennis en gedrevenheid.

Omdat Carla wethouder werd, kwam de functie van fractievoorzitter ook vrij. Tijdens het fractieoverleg heb ik de steun gekregen van de fractiegenoten en zijn wij het erover eens geworden dat ik deze rol op mij neem. Een nieuwe uitdaging naast mijn andere nieuwe uitdaging: gemeenteraadslid. Daarmee is onze fractie ook nieuw. Zowel Geert, Tonny als ik zijn in de afgelopen 4 jaar geen gemeenteraadslid geweest. Het is een klus om Wieneke en Carla te evenaren, maar dit gaan wij op onze eigen wijze, maar altijd met onze rode hart, doen. En uiteindelijk doen wij het Voor elkaar, Met elkaar!

In de aankomende periode zijn er weer veel belangrijke onderwerpen voor Hattem naast de klimaatnotitie. Want de onderwijsvisie wordt verder opgepakt, de gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, ontwikkeling van de woonzorgzones, maar bijvoorbeeld ook nog meer aandacht voor onze jeugd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er ligt dus zeker nog weer zat werk op ons te wachten. Mocht u onze fractie of 1 van onze fractieleden willen spreken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Maar voor nu vanuit een tropische Hattem wens ik u een fijne zomer(vakantie).

Marie-Lupe Stapper

Fractievoorzitter PvdA Hattem

Carla Broekhuis door leden unaniem voorgedragen als wethouderskandidaat PvdA Hattem

 

Tijdens diezelfde extra algemene ledenvergadering op 12 mei 2018 hebben de leden van de PvdA Hattem de fractie en onderhandelaars mandaat verstrekt de coalitiebesprekingen verder te voeren met CU en CDA. In grote lijnen is verder door fractie en bestuur uitleg gegeven hoe de gesprekken verlopen.
Carla Broekhuis is dus de beoogd wethouder. Marie Lupé Stapper gaat Carla opvolgen als fractievoorzitter. Naast Geert Winkel zal Tonny Keizer de derde plaats gaan innemen.

Iedereen wordt succes toegewenst!

Beëdiging / belofte nieuwe fractie PvdA-afdeling Hattem

Carla Broekhuis neemt afscheid van Wieneke van Regteren

www.facebook.com/gemeenteHattem/videos

Raadslid Carla Broekhuis nam vanavond in geheel eigen stijl in het Hattems afscheid van de vertrekkende raadsleden.

Geplaatst door Gemeente Hattem op woensdag 28 maart 2018

Alle stemmers BEDANKT!

Terugblik 3 Wieneke van Regteren raadsperiode 2014-2018, video

Terugblik 2 Wieneke van Regteren over raadsperiode PvdA 2014-2018, video