Verkeer en Vervoer

Wij streven ernaar een afrit van de A50 bij het nieuwe industrieterrein te realiseren. Vrachtverkeer en doorgaand verkeer wordt geweerd uit woonwijken. De gemeente stimuleert fiets en voetverkeer, o.a. door het fietspadennetwerk uit te breiden en te verbeteren en het stallen van fietsen in de binnenstad te vergemakkelijken. Proberen met eenrichtingsverkeer of andere maatregelen verkeersstromen te beperken, onder meer door het stimuleren van andere vormen van vervoer. 30 kilometer zones uitbreiden en door relatief eenvoudige ingrepen verkeer dwingen langzaam te rijden in deze zones. Verkeersveiligheid bij scholen verbeteren. Waar nodig handhavend optreden.
Wij zijn in 2006 al gestart met een proef om de Kerkstraat en Kruisstraat autovrij te maken, vanaf 12.30 uur in het toeristenseizoen. Het autoluw maken van de binnenstad heeft een hoge prioriteit. Afsluiting van de doorgang onder de Dijkpoort voor autoverkeer.