Zeer geslaagd bezoek Gelders PvdA lijsttrekker Peter Kerris aan Hattem

7 maart 2019

‘Bouw voor de vraag naar sociale woningbouw en betaalbare woningen.’

De thema’s waarvoor de PvdA in Gelderland campagne voert zijn: “Een eerlijke toekomst, een betaalbaar huis, een vaste baan en een school in de buurt. Om dat te toetsen in de gemeente Hattem was maandagmiddag 4 maart Gelder PvdA lijsttrekker Peter Kerris op bezoek bij het bestuur van de Hattemse PvdA-afdeling, de PvdA-fractie in de Hattemse gemeenteraad en PvdA-wethouder Carla Broekhuis. Ook sloot Siebren Buist (Heerde) zich aan. Siebren is kandidaat voor de waterschapsverkiezingen van het waterschap Vallei en Veluwe.

Tijdens het werkbezoek bij de Marke werd het belang van deze verkiezingen voor Hattem nog eens uitgelicht en doorgepraat over de belangrijke plaatselijke onderwerpen.

Gestart werd met een wandeling naar de, door het college voorgestelde, nieuwe locatie van de 1e scholencluster voor de nieuwbouw van de van Heemstraschool en de Zaaier op het terrein van de voormalige school de Noodgouw. Kerris vind het een geweldige locatie om een Integraal Kindcentrum te plaatsen in de buurt van het zwembad, de Marke als sportlocatie en de bibliotheek. Hij benadrukte nog dat de aanwezigheid van de hoogspanning kabels geen belemmering kan zijn. Zeker gezien het feit dat de bekabeling op termijn ondergronds gebracht gaat worden. Uiteraard bevestigde hij ook de mening van de PvdA afd. Hattem dat er een goed plan moet komen voor de verkeersveiligheid.

Vervolgens werd de locatie voor de 3e supermarkt (Lidl) bekeken en uitgebreid aandacht besteed aan de nieuw te bouwen woonwijk ’t Veen. Met de aanwezigheid van de wijken Plan Zuid, het Rode dorp en de ABC wijk is de komst van een supermarkt zeer welkom. Uiteraard is hij voorstander van het bouwen van een mix van Sociale woningbouw, betaalbare koopwoningen en levensbestendige woningbouw. Met wethouder Carla Broekhuis werden de mogelijkheden besproken om de te bekijken of er nog ruimte is voor een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland.

Ook werd er aandacht gevraagd voor een vlot en veilige fietsroute Epe – Zwolle die kan prima aansluiten bij het tracé Apeldoorn – Epe, en vanuit Hattem richting Zwolle.

Peter Kerris: ‘Ondanks mijn drukke agenda ben ik blij een aantal uren in Hattem te hebben rondgewandeld. Ik ben blij verrast van al die mooie ontwikkelingen van het scholencluster, de komst van een supermarkt en de voorgestelde nieuwe wijk ’t Veen. Ik zal de plannen de komende jaren zeker blijven volgen’

Als afsluiting van zijn bezoek is er onder het genot van een bakje koffie bij Vadesto Outdoor Adventure ook uitgebreid aandacht besteed aan de plannen die er op water en natuurgebied zijn binnen de gemeente, waaronder de Levendige Hoenwaard.