Wel airport Lelystad mits…

21 oktober 2018

Laten wij maar gelijk met de deur in huis vallen. Wij zijn voor uitbreiding van Lelystad Airport als door inzet van stille en schone vliegtuigen lawaai en klimaatoverlast wordt geminimaliseerd.

Schiphol is belangrijk voor onze economie en straks draagt ook Lelystad Airport, haar steentje bij. Alleen ander consumentengedrag kan het vliegverkeer verminderen maar dat is alleen internationaal op te lossen.

Schiphol moet streven naar voldoende draagvlak onder de omwonenden, provincies en gemeenten en dit geldt ook voor Lelystad Airport.

PvdA – Hattem