Tonny Keizer, nr 4 lijst PvdA afdeling Hattem “Waarom kandidaat GR 2018?”

13 februari 2018

Zie ons verkiezingsprogramma 2018-2022 “Voor elkaar, met elkaar”!