14 september 2014

Oude wijn in nieuwe zakken!

In de raadsvergadering van 8 september heeft het nieuwe college het collegeprogramma gepresenteerd. De Partij van de Arbeid heeft daarbij aangegeven blij te zijn met het akkoord zoals dat nu is voorgelegd. De plannen die voor de komende jaren worden aangekondigd zijn praktisch allemaal in de vorige periodes al in gang gezet.

Het degelijke fundament wat al is gelegd wordt nu verder uitgebouwd. Gelukkig erkent dit college ook dat deze plannen goed zijn voor Hattem en de Hattemers! Jammer is wel dat er echt niks nieuws in dit programma is te vinden waarmee dit nieuwe collega haar visitekaartje afgeeft. Jammer is het ook dat de verdere concrete uitwerking van de plannen ontbreekt. De Hattemer weet nu nog niet waar hij op mag rekenen, hij weet alleen dat hij op alle fronten geacht wordt mee te denken en te werken. Participeren zoals dat zo graag wordt genoemd.

Gezien de tijd die het opstellen van dit programma heeft gekost, en de vele verkiezingsbeloften die we tot maart hebben gehoord, hadden wij toch wel iets meer nieuwe dingen verwacht. Daarnaast heeft de Partij van de Arbeid nog een paar kritische kanttekeningen gemaakt. Over het hoogdravende taalgebruik maar ook over het ontbreken van concrete doelen en een heldere planning. Maar, deze kritische kanttekeningen ten spijt, het meest blij zijn wij met de financiële paragraaf die door het nieuwe college is opgenomen, en die aangeeft dat Hattem financieel gezond is. Dit blijkt uit de cijfers die aan het eind van de vorige periode zijn gepresenteerd (31 december 2013) en die aangeven dat: – de provincie Gelderland heel positief is over alle plannen die in de afgelopen jaren zijn opgepakt;

– Hattem een schuldquote heeft die volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zeker gezond mag worden genoemd; en – dat wij een weerstandsvermogen hebben dat door de Bank van Nederlandse Gemeenten als uitstekend is beoordeeld. Wat de Partij van de Arbeid is dat een compliment waard richting de voormalige wethouders Borst en Teuben!

Natuurlijk zijn we ook heel benieuwd naar uw mening hierover. Mail ons via onze site: www.hattem.pvda.nl of via twitter: www.twitter.com/pvdahattem

PvdA Hattem

Carla Broekhuis, Wieneke van Regteren