29 juni 2016

Hof van Blom – vragen aan het College van B&W

PERSBERICHT
Juni 2016

In de afgelopen week zijn alle betrokkenen, raadsleden en inwoners van Hattem geïnformeerd over het standpunt van Driezorg over de Hof van Blom. Driezorg heeft aangegeven niet over te gaan tot nieuwbouw van de Hof van Blom, en de locatie te koop te zetten.

Dit heeft bij iedereen geleid tot onbegrip, boosheid en teleurstelling. Naast de denktank die inmiddels is opgericht, vindt de Partij van de Arbeid dat politiek Hattem én het College zich nu ook samen moeten buigen over het vervolg. Wij hebben wethouder Hospers, verantwoordelijk voor de zorg, daarom de volgende vragen gesteld:
• is de wethouder bereid om te bekijken of terugkoop van de grond en opstallen voor de Gemeente Hattem een optie is?

• is de wethouder bereid om op zeer korte termijn met Driezorg in gesprek te gaan en hen te vragen de verkoop van het terrein en de opstallen op te schorten zodat de Gemeente Hattem, de bibliotheek, de huisartsenpost en alle andere betrokkenen tijd hebben om de alternatieven te onderzoeken?

• is de wethouder bereid om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met Triada, en mogelijke zorgaanbieders die zorg leveren op algemene grondslag, om de mogelijkheden voor het bouwen van zorgwoningen in combinatie met verpleeghuisplekken te bespreken?

Carla Broekhuis en Wieneke van Regteren, PvdA Hattem