Fractievoorzitter PvdA Marie Lupé Stapper uit in scherpe bewoordingen afkeur plotselinge ommezwaai scholenlocatie cluster 1 naar ijsbaanterrein

11 maart 2019

Hattem – In een bewogen raadsvergadering voerde Marie Lupé Stapper het woord over de bezwaren tegen de plotselinge wijziging locatie van scholencluster 1 . Deze wijziging van locatiekeuze Noordgouw naar het ijsbaanterrein heeft een behoorlijke impact op alle voorliggende plannen wat betreft de inrichting ouderenzorg op algemene grondslag.  Lees hieronder haar betoog deze koerswijziging. 

  Fractievoorzitter PvdA Marie Lupé Stapper

Eerste termijn:

Ondanks eerdere beslissing ligt alsnog het raadsbesluit Locatiekeuze onderwijs cluster 1 voor. Dit terwijl in de commissie op 25 februari jl door diverse partijen de wens is uitgesproken dat er een bijeenkomst zou komen om nogmaals naar het voorstel en de kaders te kijken. Terwijl de damp van de betreffende commissievergadering nog niet is opgetrokken, draaien 2 van deze partijen wederom en spreken zich in de openbaarheid uit voor het IJsbaanterrein. Zorgvuldig proces? Participatie? Democratie? Of gewoon doordrukken van eigen gekleurde voorkeur. ‘Wij zijn er voor alle Hattemers’ heeft een wel erg schrale betekenis gekregen voor de fracties van het CDA en CU. Zij belijden dat wel met hun mond maar in de praktijk kiezen ze onomwonden voor hun achterban en niet voor het belang van Hattem. Wat dat betreft zou u sowieso uw vraagtekens kunnen zetten bij de keuze van 2 christelijke scholen in het eerste cluster. Was het niet beter geweest als het een gecombineerde cluster was geweest?

Is men gezwicht voor gevoelens? Onderbouwd of niet. Met gevoelens moet je rekening houden. Rekening houden met deze gevoelens wil zeggen dat je de tijd neemt om een beslissing te heroverwegen, dat je de tijd neemt om feiten te laten spreken en dat je niet in de valkuil trapt van populisme bedrijven.

En laten we eerst wat feiten doornemen

– Het gaat hier om een proces dat zeer zorgvuldig is doorlopen, alle risico’s zijn afgewogen;
– Toen de uiteindelijke 3 locaties werden onderzocht, samen met de betreffende schoolbesturen, is er nooit hardop uitgesproken door het bestuur van Cambium dat de VHS niet mee zou verhuizen;
– Pas toen locatie de Noordgouw de keuze bleek te zijn en vooral toen er veel tegengeluid van de achterban kwam is het Cambium gezwicht, eerste nog met een bezwarenbrief, maar na een zetje, volgde een “ik-trek-de-stekker-eruit” dreigbrief;

Omdat men blijkbaar dan toch de zogenaamde snelheid erin wil houden is gelijk maar door 1 der partijen het IJsbaanterrein geopperd, eigenlijk door 2.
Maar we nemen nu een beslissing voor de toekomst van Hattem. De vergrijzing gaat in Hattem sneller dan het landelijk gemiddelde wat betekent dat wij binnen enkele jaren een bevolking hebben die voor meer dan 50% uit 65 plussers bestaat. Dat betekent ook dat wij meer woningen nodig hebben waar mensen lang zelfstandig kunnen blijven wonen, met zorg in de buurt. Kiezen wij dan voor een school in het centrum van Hattem in plaats van fatsoenlijke woningbouw voor onze ouderen? Gooien wij hiermee in 1x het toekomstbeleid van Hattem op de schop omdat er allerlei argumenten worden aangedragen die niet eens goed zijn onderzocht?

De argumenten die nu worden gebruikt om tegen de locatie naast de Marke te zijn, zijn vergezocht:

– Een gasleiding die er al jaar en dag ligt en langs heel Hattem loopt vormt ineens een risico?
– UMTS-masten die nota bene ook op de Open Poort, midden in een woonwijk staan, zijn ineens een risico?
– Een hoogspanningsmast waar 40 jaar een middelbare school naast heeft gestaan en al jaren een kinderdagverblijf naast gevestigd is, is in ineens een risico?
– Een rotonde die veiliger is dan de oversteek van de Dorpsweg/Eijerdijk of Hessenweg/Vechtstraat, dus bij de huidige schoollocaties, is ineens een risico? De ouders van 2 scholen die over een route moeten die daar niet op is ingericht en moeilijk op in te richten zal zijn vormt geen risico?
– Tijdelijk vrachtverkeer om de nieuwe woonwijk ‘t Veen te bouwen is ineens bedreigend terwijl beide scholen nu naast een supermarkt liggen waar de hele dag door, en niet tijdelijk, enorme vrachtwagens af en aan rijden.

Laten we met elkaar een goede keuze maken voor de lange termijn. Een keuze op basis van harde feiten en niet op basis van emotie. Een keuze waar onze jongeren én onze ouderen iets aan hebben. Maar ook een keuze voor heel Hattem, en daar hoort ook de woonomgeving aan de oostkant van de Apeldoornsweg bij. En laten we wel wezen, naast locatie De Noordgouw zijn al mooie voorzieningen aanwezig, de gymzaal, het zwembad, de bibliotheek. Zou het niet mooi zijn als we de droom laten uitkomen om van ’t Veen een mooie volwaardige woonwijk te maken?

Natuurlijk kijken we dan ook naar de verkeersafwikkeling rondom de school en de fietsroutes voor de kinderen die naar de school fietsen. En als daar verbetering nodig is, dan moet dat zeker worden geregeld. Maar laten we ons niet laten leiden door argumenten die niet reëel zijn. Iedereen wil blijkbaar een nieuwe school, maar ook graag allemaal om de hoek van het woonadres. En laten we wel wezen. Hattem is geen grote stad, alles is prima ‘befietsbaar’.

Als laatste wil de PvdA dan nog opmerken dat wij vertrouwen hebben in het college. Zoals eerder opgemerkt is het een zorgvuldig doorlopen proces, het college heeft gewikt en gewogen en is tot deze conclusie gekomen, unaniem. Wie zijn wij dan om hieraan te twijfelen, wie zijn wij dan om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van alle onderzoeken en bevindingen. Wij staan achter dit voorstel van het college. Met vertrouwen voor de toekomst van alle Hattemers, jong en oud!

tweede termijn:

          Locatie de Noordgouw heeft een onderwijsbestemming, het IJsbaanterrein niet. Vertragende factor van zeker 9 maanden tot een jaar. Maar gaat u uit van langer;

          Ook kunnen de plannen op het IJsbaanterrein bezwaren bij omwonenden oproepen, met diverse gangen binnen het rechtstelsel, wederom een vertragende factor van ? 6 maanden tot 2 jaar?

          Vertraging en het in gevaar komen van de woonzorgzone, wat vind de D66 hiervan, stel dat er veel minder plekken gerealiseerd kunnen worden? Hoe leggen de partijen dit uit aan de inwoner van Hattem;

          De financiële consequenties van het bouwen op het oude IJsbaanterrein, het geld ligt ook in Hattem nog steeds niet op straat, vinden de partijen dit acceptabel. Het IJsbaanterrein is op voorhand al duurder

        dan locatie de Noordgouw, het verschilt ongeveer € 300.000. En hoe langer er gewacht moet worden met bouwen, hoe hoger de bouwkosten zullen worden, realiteit van de dag;

          Verkeersstromen door Hattem heen, voedingsgebieden, afhakers. Uiteindelijk zal de tijd het leren. Iemand die voor een specifiek onderwijs gaat, doet dit nu al en zal dit blijven doen;

          Er wordt het een en ander gesuggereerd over het af moeten leggen van grote afstanden. Laten we wel wezen, we hebben het over Hattem, niet over Zwolle of Amsterdam. Alles is thuisnabij.

          Het treurige is dat er door dit alles mensen bezorgd raken over het realiseren van deze woonzorgzone. Er wordt al zo lang over gesproken en zo wordt het toch weer onbereikbaar voor deze mensen. Voor de

        PvdA is dit onaanvaardbaar! Graag vernemen wij van het CDA, CU en D66 hoe zij dit zien. En wat dacht u van onze afgesproken Ja, mits houding, ook deze wordt voor het gemak maar losgelaten, terwijl dit

        raadsbesluit hieraan voldoet.

          Want deze school bouwen wij niet voor nu, niet voor 10 jaar, nee deze bouwen wij voor minimaal 40 jaar;

          En eigenlijk zou er een visie moeten zijn voor ook de andere 2 clusters, nu moet al bepaald worden waar deze 2 gaan komen, durf lef te tonen!

          Hebben de partijen nagedacht over een afkoelingsperiode van bijvoorbeeld 3 maanden. Periode waarin de partijen goed kunnen heroverwegen, nog eens gekeken kan worden naar de voors en tegens en

        waarin er dus geen overhaaste beslissing genomen wordt.