13 maart 2014

De PvdA is nog nog niet klaar.

De PvdA is nog niet klaar, ondanks dat er de afgelopen 4 jaar veel gedaan is om Hattem mooi en leefbaar te houden. De komende jaren zal de PvdA fractie zich gaan inzetten voor goede huisvesting van onderwijs, een nieuwe ijsbaan, een zorgzone op en rondom de huidige ijsbaan, behoud van het rijke verenigings- en  culturele leven in Hattem en betaalbare, levensloopbestendige woningen, aldus lijsttrekker André Borst.

De 55-jarige geboren en getogen Hattemer is al vanaf zijn jeugd betrokken bij de politiek en het maatschappelijke leven in de Hanzestad. Dit werd hem met de paplepel ingegoten door vader Borst, die eveneens als PvdA-raadslid actief was. De laatste 13 jaar maakte André Borst deel uit van het College van B&W als wethouder. Een baan waar hij nog iedere dag van geniet, vanwege het afwisselende karakter en het feit om zo daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor de maatschappij.

De wethouder stelt dat het van belang is dat tijdens de komende verkiezingen vooral naar de inhoud wordt gekeken. ,,Want die is belangrijk.  Hattem krijgt een aantal zware taken vanuit het Rijk, de zogenaamde decentralisaties. Om die goed te kunnen verrichten, is samenwerking nodig. We kunnen dit als gemeente Hattem niet alleen. We doen al veel samen met Heerde en Oldebroek. Dit zal alleen maar meer worden. De PvdA heeft laten zien dat er een goed sociaal en daadkrachtig beleid is gevoerd de afgelopen jaren. Dat willen wij graag continueren. Respect voor iedereen, sluitende financiën, goed uitvoeren van alle wettelijke taken en duurzaamheid bij alle activiteiten zijn daarbij de speerpunten”.

Borst streeft weer naar 4 zetels in de raad en voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie: ,, Het is goed voor de toekomst van Hattem als de PvdA meebestuurt in het college. Hattem heeft zijn zaken goed voor elkaar, ook qua financiën. Niet voor niets heeft Hattem goedkeuring op de begroting gekregen van de Provincie Gelderland. En Hattem staat in de top 10 van Elsevier wat betreft leefbare gemeentes. We doen het dus zo slecht nog niet in Hattem”.

Door de decentralisatie komen er in de toekomst veel taken op het bordje van gemeenten. De lijstrekker van de PvdA benadrukt dat het van belang is dat iedereen de zorg dient te krijgen die ze nodig heeft: ,,Een warme schouder is wat de PvdA betreft dan niet genoeg. Er moet professioneel maatwerk geleverd worden. Iedereen draagt bij naar vermogen. Om dit te bewerkstelligen is een stevige organisatie nodig die deze taken goed kan uitvoeren, één ambtelijke organisatie voor Hattem, Oldebroek en Heerde. Gemeenten waarmee nu al met volle tevredenheid wordt samengewerkt. Door landelijke wetgeving zijn provinciegrenzen bepalend voor zaken als veiligheid, milieu, RO, volksgezondheid, justitie en jeugdzorg, waardoor een ambtelijke samenwerking met Zwolle niet tot de opties behoort. Ik ben niet bang dat de Hattemse identiteit verloren zal gaan. De gemeenschap van Hattem heeft een identiteit, niet de gemeente. En die gemeenschap staat er, dat zag je wel bij Hattem700”.