14 maart 2014

André Borst gaat voor de Hattemer gemeenschap.

Als lijsttrekker voor de PvdA wil André Borst zich ook de komende periode sterk maken voor de Hattemer gemeenschap. Door de taken, die vanuit het Rijk naar de gemeenten komen, komt het de komende tijd nog nadrukkelijker aan op een sterk en sociaal bestuur, volgens de huidige wethouder.

“Vooral de zorg voor de jeugd, maar ook voor de ouderen en mensen met een beperking, moet maatwerk blijven of worden. De gemeente gaat niet zelf de zorg uitvoeren, maar gaat vooral de regie voeren over de zorgverlening. Wij staan het dichtst bij de mensen en kunnen dit het best in het oog houden en zorgen dat het goed geregeld wordt. In Hattem staat al een heel systeem van samenwerkende partners in het Centrum van Jeugd en Gezin en in het Zorgmijdersoverleg. Dat moeten we verder uitbouwen naar wijkteams, waarin diverse partijen samenwerken, maar waar ook de huisartsen op aan kunnen sluiten”.

Op het gebied van de arbeidsmarkt krijgt de gemeente ook een grotere rol. “Op dit gebied werken we ook veel samen met Heerde en Oldebroek. De werkgeversbenadering bijvoorbeeld kan het best op het niveau van de 3 gemeentes uitgevoerd worden. Voor het vinden van werk laten mensen zich tenslotte ook niet door gemeentegrenzen tegenhouden”.

De afgelopen tijd is er wat onrust ontstaan binnen de Hattemer gemeenschap over de gemeentefinanciën. “De gelden, die we gekregen hebben voor onze NUON-aandelen, hebben we voor een groot deel besteed aan het afwaarderen van wegen. Dit heeft ons 7 miljoen gekost, maar bespaart ons structureel 350.000 euro per jaar. De gehele raad heeft hier in 2012 mee ingestemd. Hierdoor lijken onze reserves sterk afgenomen, maar ze waren eerst flink toegenomen door de NUON-gelden. De reserves, die we nu nog hebben, zijn nog steeds ruim voldoende voor eventuele tegenslagen. Daarom hebben we ook weer de goedkeuring van de provincie gekregen voor onze begroting. Dat krijg je niet zo maar. Het is onbegrijpelijk, dat CDA, VVD en D66 blijven roepen, dat onze reservepositie onverantwoord is verslechterd. Het is niet onverantwoord verslechterd en in 2012 hebben zij zelf ingestemd met dit besluit”.

Voor de bouw van het zwembad zijn de reserves niet gebruikt, maar is een lening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. “De kosten van die lening worden betaald vanuit de exploitatie van het zwembad. De aanloop van het nieuwe zwembad is jammer genoeg niet goed verlopen, maar volgens het ZKA rapport is het realistisch, dat we in 2017 uitkomen op een subsidie voor het zwembad, dat in de buurt komt van de oorspronkelijke planning”.

Om het voorzieningenniveau binnen de gemeente zo goed mogelijk in stand te houden, wil de PvdA creatief naar nieuwe oplossingen zoeken. Een voorbeeld is de bibliotheek. “Die gaat naar de hal van de nieuwe Hof van Blom. De bibliotheek zelf wordt weliswaar minder groot, maar door het gezamenlijk gebruik van de hal voor de ontmoetingsfunctie, gaan we er feitelijk bijna niets op achteruit. En door de gezamenlijke receptie met de Hof van Blom kan de bibliotheek straks open van 10 tot 10. Dat is een flinke verbetering en we besparen ook nog eens een flink bedrag.”

Volgens de lijsttrekker is het belangrijkste voor de komende tijd, dat de zorg voor de mensen door de gemeente goed geregeld wordt. “Niemand mag buiten de boot vallen. Er moet een steunpunt komen voor mantelzorgers en ook de vrijwilligers worden nog belangrijker. Het motto daarbij is: zorgen voor en omzien naar elkaar. En daar moet de gemeente bij blijven  ondersteunen en faciliteren. Samen maken we het verschil!”.