14 mei 2014

Afscheid wethouders Andre Borst en Luuc Teuben

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft in informele kring afscheid genomen van André Borst.
In de raadsvergadering van 12 mei heeft zij ook waarderende woorden gesproken richting Luuc Teuben:
Beste Luuc,
Op dit moment wil ik ook graag richting jou onze dank uitspreken voor je tomeloze inzet en bevlogenheid. Ondanks financieel enorm lastige jaren is er ook binnen jouw portefeuilles veel gerealiseerd. Een paar willekeurige voorbeelden zijn Assenrade, het havengebied en de Dijkpoort. Daarnaast gaan we verder met het duurzaam verlichten van onze straten. En natuurlijk is de Groenmarkt het mooiste voorbeeld van samen met onze inwoners nadenken over de toekomst. Luuc, namens de Partij van de Arbeid wil ik ook naar jou toe onze grote dank uitspreken. Dank voor wat alles wat je voor Hattem hebt gedaan, maar ook grote dank voor de altijd constructieve, positieve en integere manier van overleg in onze gezamenlijke coalitie.
Fractie en bestuur
Partij van de Arbeid Hattem