Vice-voorzitter, penningmeester, webmaster

Jaap van Tiel

Portefeuille: Vice voorzitter, Penningmeester, Webmaster

Waalstraat 83
8052 AD Hattem
Mobiel:  06-55150525
jaap_vantiel@hotmail.com