Toerisme/sport/ontspanning

De gemeente heeft een actieve betrokkenheid bij het creëren van goede voorwaarden voor de ontwikkeling van het toeristische product Hattem, waarbij een evenwicht blijft bestaan tussen recreëren en (zondags)rust. De activiteiten moeten een positief effect hebben op het levend houden van de binnenstad.

Afgelopen zomer is, bij wijze van proef, de binnenstad op gezette tijden nagenoeg autovrij geweest. Een wens van de PvdA Hattem. Het maakt onze stad nog aantrekkelijker voor toeristen. Er zal een evaluatie plaats vinden met alle betrokkenen, waarna definitieve besluiten volgen.

Nadat de entree van Hattem nabij de Dijkpoort flink opgeknapt is, is nu de Dijkpoort zelf aan de beurt. Volgend jaar is de Kerktoren aan de beurt om gerestaureerd te worden. Wij zijn zuinig op onze prachtige monumenten in onze mooie Hanzestad.

Wij hebben ons de afgelopen periode sterk gemaakt om in Hattem goede sport- en cultuuraccommodaties te hebben. Beide voetbalverenigingen hebben nu nieuwe kleedkamers en kunstgrasvelden. We hebben een prachtig zwembad. De Marke wordt omgebouwd naar een Kulturhus, waar vele sport- en culturele verenigingen elkaar ontmoeten. Sport en cultuur brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de sociale cohesie van de gemeenschap. Er zijn plannen voor een nieuwe IJsbaan.

Dit alles moet voor iedere burger, arm of rijk, bereikbaar zijn. Wij vragen regelmatig om aandacht te schenken aan de mogelijkheden die de gemeente heeft om mensen, en met name kinderen, die het niet breed hebben, financieel te ondersteunen zodat ze toch lid van een sport-, of muziekvereniging kunnen worden.