Natuur, milieu, landschap en verkeer.

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid.

De gemeente geeft het goede voorbeeld en moet het bewustwordingsproces van de burgers en bedrijven stimuleren met betrekking tot groene stroom, energiezuinig leven etc. Een ieder dient op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad.

Groen binnen gemeentegronden en in tuinen wordt ook gestimuleerd (bij particulier bezit door voorlichting) zodat er een mini-ecologische hoofdstructuur ontstaat.
Natuur in Hattem moet behouden blijven. Hattem kent prachtige natuur en landschappen. Ruimte niet zonder meer volbouwen, maar goed kijken naar locaties zodat open ruimte behouden kan blijven.

Naast bos hebben cultuur en weidelandschap ook een grote waarde.  Het is van belang om daar zorgvuldig mee om te gaan. We willen de natuur en de biodiversiteit beschermen. Dit punt speelt ook mee bij toerisme, mensen komen voor rust, ruimte en natuur.

Dit betekent voor de komende raadsperiode dat:

De gemeente het goede voorbeeld geeft en stimuleert dat bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad.

De PvdA de vervuiling door auto’s in de stad zoveel mogelijk wil tegen gaan. Verplaatsen binnen Hattem gebeurt bij voorkeur te voet of per fiets.

We het gebruik van energiebesparende materialen bij nieuwbouw bevorderen. Bij aanbestedingen en regelgeving nemen we dit als eis op.
bij bijvoorbeeld renovaties, het huidige woningbestand energiezuiniger en duurzamer wordt gemaakt. De gemeente geeft voorlichting over energiebesparende maatregelen voor inwoners en bedrijven. Met woningcorporaties maken we hierover prestatie-afspraken.

We een duurzaamheidsfonds instellen van waaruit energiebesparende maatregelen gefinancierd kunnen worden.