Natuur en Milieu

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en moet het bewustwordingsproces van de burgers stimuleren met betrekking tot groene stroom, energiezuinig leven etc. Groen binnen gemeentegronden en in tuinen wordt ook gestimuleerd (bij particulier bezit door voorlichting) zodat er een mini-ecologische hoofdstructuur ontstaat.
Natuur in Hattem moet behouden blijven. Ruimte niet zonder meer volbouwen, maar goed kijken naar locaties zodat open ruimte behouden kan blijven. Naast bos hebben cultuur en weidelandschap ook een grote waarde. Dit punt speelt ook mee bij toerisme, mensen komen voor rust, ruimte en natuur.