Sportaccomodaties

De PvdA vindt het belangrijk dat alle sportaccomodaties goed zijn ingericht. Dit is echter niet alleen een taak van de gemeente maar ook de sportverenigingen zelf moeten hun steentje bijdragen. Samen kan dan naar creatieve, betaalbare, oplossingen worden gezocht.

Voorbeeld:

De Voetbalvereniging Hattem heeft zich als goede meedenker in zo’n proces niet onbetuigd gelaten waardoor er nu een prima voorstel voor kunstgras voor deze vereniging ligt. Een voorstel waarin de vereniging haar verantwoordelijkheid oppakt door de werkzaamheden zelf uit te (laten) voeren. Daarnaast stelt de gemeente Hattem de gemeenteraad voor, een aantal in de toekomst geplande uitgaven naar voren te halen waardoor er op korte termijn geld beschikbaar komt. Een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn, en niet onbelangrijk, die geen extra geld kost. Alles wat wordt uitgegeven was al begroot.

Voor de Partij van de Arbeid is dit de manier waarop we samen moeten werken om onze voorzieningen op peil te houden.