Gemeentelijke samenwerking

Wij vinden dat je visie nodig hebt om de keuzes waar de gemeente voor staat, te kunnen maken. Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat zien? De PvdA staat voor een overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar burgers, die dienstbaar is aan haar burgers en een vangnet biedt aan die burgers die even een vangnet nodig hebben. In deze economische tijd is prioriteiten stellen dé uitdaging voor onze lokale politici. Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de Gemeente Hattem steeds kleiner. Het is daarom belangrijk dat de inwoners betrokken zijn en blijven bij het lokale bestuur, zodat de gemaakte keuzes worden gedragen en waar mogelijk mee worden vormgegeven door de inwoners.

De Gemeenten

De gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden.

Tekst onder revisie