H2O Bedrijventerrein

Wij geloven in de kansen van het bedrijventerrein H2O. Door de economische crises is de verwachte invulling vooralsnog achtergebleven. Als de economie weer uit het dal klimt verwachten wij een toename van de bedrijvigheid op H2O, zeker nu de vestigingsregels voor bedrijven die zich willen vestigen zijn versoepeld.

De ligging van het terrein in de oksel van de A28 en A50 is uitstekend. Alleen de ontsluiting van het terrein moet beter. Samen met onze partijgenoten in Heerde en Oldebroek strijden wij richting de provincie om een betere ontsluiting te krijgen van het park waardoor het voor bedrijven nog aantrekkelijker wordt om zich hier te vestigen. 

Wij willen dat er serieus met gegadigden wordt gesproken en dat regels soepel worden gehanteerd. Meer bedrijven op H2O betekent meer banen voor Hattemers. 

Ook willen wij dat er vaart gemaakt wordt met de transformatie van het bedrijventerrein Het Veen. We willen bedrijven verplaatsen naar H2O  en een aantrekkelijk woongebied creëren op de vrijgekomen plaats.  Wij willen dat de gemeente  een actieve rol vervult.  

Bij bouw (of andere) opdrachten  en aanbestedingen genieten regionale bedrijven de voorkeur.  De bouwsector is ook voor Hattem een belangrijke banenmotor.

Om de binnenstad levendig te houden, moeten we leegstand zoveel mogelijk voorkomen.

Door de ruimere mogelijkheden van de winkelsluitingstijdenwet mogen wat ons betreft de winkels op zondag open. Dit is een keuze van de winkelier en mag niet worden  belemmerd door de overheid.