Financiën

Indien de centrale overheid bezuinigt, of inkomsten om een andere reden tegenvallen kan het vinden van bezuinigingen voor hetzelfde bedrag onrealistisch zijn. Lokale lastenverhoging is acceptabel als daarmee lokale voorzieningen in stand worden gehouden waar de Hattemers veel waarde aan hechten. Het huidige voorzieningenniveau is uitgangspunt van beleid. Lokale lasten worden naar draagkracht geheven.
Wij hechten aan een efficiënt ambtelijk apparaat. De organisatie dient wendbaar te zijn en klantgericht te opereren.

Uitgangspunt dient altijd te zijn: Een sluitende begroting.