10 oktober 2013

Zwembad Marke toch een prachtbad!

Ons nieuwe Hattemse bad ligt er mooier bij dan menigeen denkt. Als ik kijk naar de verschenen artikelen met dreigende koppen en foto’s met weinig uitstraling in de diverse media over het Hattemse zwembad, dan blijkt er niets van te kloppen. Ons Hattemse bad ligt er vele malen mooier bij en biedt veel meer mogelijkheden dan voornoemde artikelen suggereren. Ik ben er geweest en gelukkig velen al met mij.

Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik een doelgroepenbad als een adequate basisvoorziening zie in ons toekomstige zorgmodel. Alleen al de demografische gegevens in ons land laten zien dat zorg en gezondheid van en voor ouderen een steeds grotere rol gaan spelen voor iedereen. Fitnessprogramma’s zullen deel  uit gaan maken bij een stijgende levensverwachting. De centrale overheid doet er alles aan om de oplopende kosten te beheersen en terug te dringen. En in deze ontwikkeling ligt Hattem voorop als het gaat om visie. Geen zwemparadijzen ontwikkelen, maar kleinschalige doelgroepenbaden. Baden met een op het eerste gezicht een kostenpost van drie en vier ton, maar met duidelijke gezondheidsbesparingen op termijn omdat er een adequate infrastructuur is gelegd voor de taken die bij de gemeente komen vanuit de centrale overheid. Dit past bij de liberale gedachte dat de overheid primair op infrastructuur gericht moet zijn. Dit past tevens bij de sociaaldemocratische gedachte dat zorg betaalbaar en geborgd moet zijn.

Ik was een week geleden dan ook aangenaam verrast om op een verjaardagfeestje te mogen horen dat het zwembad in de vrije uren steeds drukker wordt. Er moest volgens de zwemmers die ik daar tegenkwam zelfs ingegrepen worden in de wijze van baantjes trekken. Om iedereen toch zijn/haar baantjes te kunnen laten trekken, besloot het zwembadpersoneel de baantjes over dwars te laten plaatsvinden, zodat alle zwemmers aan hun trekken konden komen. Ik nam op zelf op een avond een kijkje in het bad. Conclusie: het bad lag er veel mooier bij!  Ook ik zal in de toekomst gebruik gaan maken van dit bad. Ik roep alle Hattemers die van zwemmen houden op om eens te gaan kijken, of nog beter. Ga eens zwemmen in ons mooie bad. U bent gewaarschuwd, u raakt er aan verslaafd!

 Tonny Bijsterbosch (op persoonlijke titel als betrokken burger)