19 februari 2014

Werk voor iedereen.

In de raadsvergadering van maandag 17 februari is uitgebreid gesproken over het arbeids- en reintegratiebeleid dat in de komende maanden door de gemeente moet worden uitgevoerd. Voor de Partij van de Arbeid is het van groot belang dat iedereen die kan werken, ook aan werk geholpen moet worden.Het gaat dan met name om mensen die vanuit de WW in de bijstand terechtkomen, mensen met een arbeidshandicap maar ook jongeren die willen starten op de arbeidsmarkt.

Voor de Partij is het van groot belang dat elke groep menswaardig wordt begeleid. Uitgangspunt daarbij is wat iemand kan, niet wat iemand niet kan. De ene groep zal aan kortdurende begeleiding voldoende hebben. Voor anderen is de strakke regie van de Workfast-methode nodig. Om dit onderscheid tussen de verschillende groepen te kunnen hanteren heeft de fractie van de Partij van de Arbeid gepleit voor echt maatwerk, op een menswaardige manier. De wijziging op de notitie met deze strekking kreeg instemming van CU en D66 waardoor het college nu nog nadrukkelijker de opdracht heeft gekregen dit benodigde maatwerk na te streven.

Daarnaast heeft de Partij van de Arbeid, samen met de CU, het college gevraagd het goede voorbeeld te geven in het aantrekken van mensen die langdurig werkloos of arbeidsgehandicapt zijn. Maar ook door jongeren een stageplek of werkervaringsplaats te geven en op die manier een belangrijke start op de arbeidsmarkt. Hoewel een aantal partijen deze motie overbodig vond, stemde toch iedereen in met deze inspanningsverplichting voor het college.

 Partij van de Arbeid

Carla Broekhuis, Gerrit van Keulen, Wieneke van Regteren , Geert Winkel