10 mei 2013

Waar vindt de Hattemer politiek plaats?

Gelukkig leven wij in een vrij land waarin vrijheid van meningsuiting een groot goed is. In de Dijkpoorter zien we daar diverse voorbeelden van voorbij komen. Goed om te zien dat de inwoners meeleven met de beslissingen die de lokale politiek neemt. De Partij van de Arbeid vindt het echter wel belangrijk dat alle inwoners juist en compleet worden geïnformeerd. Uit een aantal ingezonden brieven blijkt dit niet het geval te zijn. Daarom heeft de PvdA een ingezonden brief in De Dijkpoorter geplaatst met een oproep aan de media om te zorgen voor complete en objectieve berichtgeving vanuit raads- en commissievergaderingen:

Tekst die geplaatst is in de Dijkpoorter:

Waar vindt de Hattemer politiek plaats?

De afgelopen weken hebben we een aantal ingezonden brieven kunnen lezen, die de lokale politiek als onderwerp hadden. Men zou bijna de indruk krijgen, dat de discussie tegenwoordig niet meer in de raadszaal plaatsvindt, maar in de Dijkpoorter.

Eerst was er de brief van de heren van ’t Holt en Haverkort over het Verkeers Circulatie Plan (VCP). Een week later een brief van het CDA Hattem over de WMO en vorige week de brieven van de heer Hofman over de H2O-samenwerking en de heer te Velde over een motie over de hondepoep problematiek.

Wij hebben de indruk, dat de inwoner van Hattem, die de lokale politiek niet zelf volgt, niet meer kan plaatsen, waar de heren over schrijven. Er is namelijk geen enkele krant meer, die nog aandacht besteedt aan de gebeurtenissen in de Hattemer raadszaal. Hierdoor weet ook  niemand, buiten de direct betrokkenen, hoe er gestemd is over bovengenoemde onderwerpen in de raadsvergadering.

Als de brieven in de Dijkpoorter geloofd moeten worden, kan niemand zich voorstellen ,dat het CDA tijdens de begrotingsvergadering heeft meegestemd met de bezuiniging op de hondepoep bestrijding, zonder enige voorwaarde. Dit in tegenstelling tot het stukje van de CDA-voorzitter te Velde.

D’66 heeft voor de proef met het VCP gestemd, maar uit het stuk van de D’66-steunfraktieleden Haverkort en van ’t Holt moet men toch concluderen, dat D’66 faliekant tegen is.

In de gemeenteraad had de CDA-fraktie een zeer genuanceerde mening over de WMO en rol van de Hulp bij het Huishouden daarin. Het stuk van de afdeling Hattem van het CDA sloeg echter een heel andere toon aan en was er van enige nuance geen enkele sprake meer.

Ook de heer Hofman laat zich niets gelegen liggen aan de gemeenteraad. Hij roept allerlei dingen in de Dijkpoorter, maar helaas was hij op de openbare bijeenkomst, waar het rapport over de H2O-samenwerking werd toegelicht door de schrijver van het rapport, niet aanwezig.  Maar wel in de Dijkpoorter ongefundeerde kritiek hebben op de Hattemer gemeenteraad. Niet erg dapper.

Waardoor wordt dit nu veroorzaakt? Volgens de fraktie van de PVDA moet het debat plaatsvinden in de gemeenteraad. En dat gebeurt ook.

Echter, er komt niets van naar buiten. In het wat verdere verleden hadden we de Homoet. Daarin konden de lokale verenigingen hun verslagen kwijt en was er ruimte voor lokaal nieuws. En de redacteur, de heer Schipper, was elke commissie- en raadsvergadering aanwezig om objectief verslag te doen van de discussies en debatten tussen de raadsleden.

Daar willen we graag naar terug. In de raadszaal moet het gebeuren en in de Dijkpoorter zou het verslag moeten staan, als een waardige opvolger van de Homoet. Dan hoeven de heren uit de achterban zich niet meer geroepen te voelen om in de Dijkpoorter allerlei zaken te “verduidelijken”.

PvdA-fractie Hattem: Carla Broekhuis, Geert Winkel, Gerrit van Keulen, Wieneke van Regteren