14 mei 2014

Verpleeghuisplekken Hof Van Blom

In de vorige Dijkpoorter heeft de heer Haverkort (een verontruste D66’er) u vanuit zijn zienswijze getracht uit te leggen hoe het zit met de verpleeghuisplekken bij de Hof van Blom. Hij probeert u duidelijk te maken hoe het proces is gelopen en hanteert daarbij een zeer denigrerende, beledigende en badinerende toon richting de PvdA-fractie.

De Partij van de Arbeid Hattem strijdt al jarenlang voor uitbreiding van de verpleeghuisbedden in Hattem, nu bij de Hof van Blom maar, wanneer aan de orde, ook bij Hanzeheerd De Bongerd. Het is ontzettend schrijnend om te zien dat mensen die intensieve zorg nodig hebben die niet in Hattem kunnen krijgen waardoor ook hun veel bejaarde partner, maar ook hun sociale omgeving, minder makkelijk op bezoek kan komen doordat ze naar Kampen, naar Heerde of nog verder van Hattem moeten reizen.

Dit plan is al sinds medio 2013 concreet bekend en voor de PvdA is het van groot belang dat bij zo’n omvangrijk project alle belangen worden afgewogen. De fractie heeft daarom vorig jaar al met een aantal omwonenden gesproken: mensen die bezwaar hebben maar ook omwonenden die dat zeker niet hebben. Ook heeft zij zich in 2013 al in de Hof van Blom uitgebreid laten voorlichten. Alle argumenten afwegend is de fractie, maar ook het bestuur, van mening dat we haast moeten gaan maken met deze uitbreiding. Hattem zal deze verpleeghuisplekken, maar ook de te bouwen zorgwoningen in de toekomst dringend nodig hebben. Voor de te bouwen verpleeghuisplekken én zorgwoningen in de Hof van Blom moet u dus een zorgindicatie hebben; dit zijn dus wezenlijk andere appartementen dan momenteel op het Uilennest gebouwd worden: daar kunt u als senior gaan wonen, ook als u (nog) geen zorgvraag heeft.

D66 heeft in het voortraject aangegeven in te stemmen met de plannen maar ook oog te hebben voor de bezwaren van omwonenden. Deze bezwaren mogen echter niet deze (citaat:) ‘belangrijke maatschappelijke ontwikkeling blokkeren’. In de vergadering van april 2014 waarin een definitief besluit op dit ongewijzigde plan werd gevraagd, vond D66 het plan niet rijp voor de hamerraad. Zij wilden opnieuw, of nu pas voor het eerst, met de omwonenden gaan praten. Onduidelijkheid alom. Vervolgens moesten binnen een paar dagen gesprekken met omwonenden en met de Hof van Blom worden ingepland terwijl we dus al een jaar een concreet voorstel op tafel hebben liggen. En dat is wat de Partij van de Arbeid stoort: veel onnodig verloren tijd waar de Hattemer met grote zorgbehoefte ontzettend veel last van heeft en gaat krijgen.

U mag met de Partij van de Arbeid van mening verschillen: prima. Gelukkig leven wij in een democratie. Onze fractie gaat ook graag met iedereen in gesprek. Maar zoals de heer Haverkort nu doet: op laag bij de grondse wijze andere partijen afmaken, populistisch roepen en mensen moedwillig beschadigen: dat getuigt van geen enkel respect. 

Bestuur PvdA Hattem