3 december 2013

Verkiezingsprogramma van de PvdA: “Daadkrachtig en Sociaal”

Hier kunt u het complete PvdA Verkiezings programma 2014-2018  van de PvdA lezen. Het is een helder, open en nuchter document waar u de PvdA de komende periode aan kunt houden.

In dit verkiezingsprogramma zult u geen in detail uitgewerkte plannen en ideeën vinden. Ook zult u in dit verkiezingsprogramma geen loze beloftes vinden: sociale betrokkenheid en nuchtere realiteitszin zijn kenmerken van de politiek van de PvdA.

Inleiding

Door de economische crises zijn van tal van zekerheden verdwenen, maar ondanks de crises wonen we nog steeds in een rijk land in een rijk deel van de wereld.  Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed, maar als je werkloos bent geworden  of je gezondheid laat je in de steek dan ervaar je dat anders. Zeker als je moet rondkomen van een klein inkomen.

Niet iedereen heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, des te beter de gezondheid.

Daarom zijn de idealen van de Partij van de Arbeid ook in 2014 en de jaren daarna hard nodig.

Wij willen in Hattem werken aan een solidaire en respectvolle samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Wij willen een samenleving waarin mensen met respect met elkaar omgaan. Ook in het publieke debat en in de raad gaan we fatsoenlijk met elkaar om.

Voor de PvdA is welzijn van mensen belangrijker dan welvaart. Welvaart is een middel om een beter welzijn voor de mensen te bereiken. De overheid zorgt voor de randvoorwaarden die het welzijn van de mensen bevorderen. Maar de overheid kan niet alles voor de mensen regelen.

Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren.

We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven.

Met respect voor ieders individuele vrijheid doen we een beroep op ieders individuele verantwoordelijkheid om een bijdrage aan de samenleving te leveren.

Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, zorgt de overheid voor een vangnet.

Ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is dicht bij mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie. De PvdA verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. In eerste instantie via een betaalde baan, en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk.

De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als PvdA vinden we dat onze gemeente dat ideaal moet stimuleren.

Leden, Bestuur en Fractie PvdA afd. Hattem