28 februari 2014

Regionaal openbaar Politiek Café 10 maart De Marke Hattem

TweedeKamerlid PvdA Lea Bouwmeester legt uit waar burgers vooral in kleinere gemeenten mee te maken krijgen

Het Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester wil op 10 maart 2014 graag met u, en lokale kandidaat –raadsleden PvdA in gesprek over de zorgtaken die in toekomst door de gemeenten zelf worden uitgevoerd. De avond heeft een opzet van een politiek Café. Het gaat vooral om u, als burger, te informeren wat er allemaal plaatselijk gaat veranderen, maar vooral ook wat u er als burger van zult merken. De avond heeft als thema “De zorgtaken die van de landelijke overheid overgaan naar de gemeenten”.
De avond is dan ook voor alle belangstellenden opengesteld. Naast het informeren is er ook ruimte voor het stellen van vragen. De afdelingen van de PvdA Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek vaardigen zelf de plaatselijke lijsttrekkers of portefeuillehouders voor dit politieke Café af om zitting te nemen in een forum.
Deze plaatselijke vertegenwoordigers zullen met Lea Bouwmeester inspelen op ook eventuele specifieke lokale vragen. Lea Bouwmeester is voor de PvdA woordvoerder op de gebieden Zorg, Stelsel en financiering, Kwaliteit en toezicht in de zorg. Onlangs pleitte Lea Bouwmeester er nog voor dat u als patiënt een beter inzicht krijgt in de kwaliteit van zorg. Daarnaast pleit de PvdA er voor dat alle gemeenten een steunpunt krijgen  voor mantelzorgers. Dit is bedoeld als extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en scholen.
De afdelingen van de PvdA roepen iedereen op om zich te laten informeren over de aanstaande veranderingen lokale zorg. Van jeugdzorg tot en met mantelzorg en ondersteuning in het kunnen meedoen in de maatschappij. De avond is voor iedereen toegankelijk en begint om 20:00 uur. Inloop met koffie is vanaf 19:30 uur. Na de pauze kunnen ook actuele onderwerpen aan de orde worden gesteld. Politiek Café in “De Marke”, Daendelsweg 2 in Hattem.
Wilt u meer weten over deze avond, dan kunt u terecht bij de volgende contactpersonen Johan Wiersma  ( johantonnywiersma@zonnet.nl )  of Jan Homan.  ( jhoman1944@kpnmail.nl ) Ook kunt u de website www.hattem.pvda.nl raadplegen.