Door op 31 augustus 2016

Reacties op ingezonden kopij fractie PvdA in Dijkpoorter

De Dames

Al meerdere malen hebben wij reacties op onze kopy in De Dijkpoorter ontvangen. Daar zijn wij blij mee! Blij omdat de stukjes goed worden gelezen en blij dat men er over nadenkt en in veel gevallen een mening over heeft. Ik zeg nadrukkelijk ‘men’ want of die lezers nu mensen uit Hattem zijn, of niet. Of dat het rode, bruine of gele mensen zijn, of niet. Of dat het verontrusten zijn, of niet. Of dat het PvdA-sympathisanten zijn, of niet. Dat maakt voor ons geen verschil. Wij proberen iedereen te bereiken zonder aanziens des persoons zoals dat zo mooi heet.

Bij D66 Hattem is de emancipatiestrijd van de afgelopen eeuw blijkbaar nog niet doorgedrongen. Gezien de samenstelling in de gemeenteraad en in commissies (met in totaal 0 D66-vrouwen) snap ik dat het lastig is maar toch….

Probeer u hier overheen te zetten en beoordeel ons op inhoudelijke en politieke kwaliteiten! Tenslotte is het de landelijke D66-club geweest die het uitstekende initiatief genomen heeft, af te komen van deze ‘Nutteloze seksevermelding’!

U hoeft het helemaal niet met ons eens te zijn en wij gaan graag met u in discussie, maar dan over de inhoud!

Partij van de Arbeid Hattem
Carla Broekhuis
Wieneke van Regteren