14 mei 2014

Reactie PvdA op nieuw coalitieakkoord.

Toen de ChristenUnie en Partij van de Arbeid 4 jaar geleden hun coalitieprogramma presenteerden kregen zij van u allen het verwijt dat het akkoord niet concreet genoeg was en dat financiële onderbouwing ontbrak. Nu u gelegenheid hebt gehad om zelf een coalitieakkoord op te stellen had de Partij van de Arbeid op zijn minst verwacht dat u het beter zou doen. Helaas, onze verwachtingen waren te hoog gespannen. 

Het heeft anderhalve maand geduurd voordat deze 5 kantjes tekst waren geschreven en vervolgens staat er amper iets in. Ja, de jeugdraad: een mooi initiatief maar ach, in het afgelopen periode al besproken in de raadswerkgroep alleen nog niet doorgegaan vanwege tijdgebrek. En ja, de brede school: ook een mooi plan: echter ook al op initiatief van CU en PvdA aan u allen voorgelegd en overgenomen. Hierover wordt inmiddels al veelvuldig overlegd met de scholen en andere betrokkenen. Niks nieuws dus.

Er is ook al veel gesproken over de kennisachterstand die het nieuwe college heeft. Een vervelend voorbeeld daarvan is de 120% armoedegrens waarover u in het coalitieakkoord spreekt. Dit gaat om een inkomensgrens die alleen gehanteerd mag worden om te bepalen of iemand recht heeft op de activiteitenbijdrage. Bij alle andere regelingen moet (wettelijk) de inkomensgrens van 110% gehanteerd worden.  

Wij hopen dat het college-akkoord meer inzicht geeft in de plannen die u voor de komende 4 jaren voor Hattem heeft. Daar waar constructief mee kunnen werken aan deze plannen zullen wij dat zeker doen, echter onze insteek zal te allen tijde zijn dat het goed moet zijn voor alle Hattemers en dat afbraak van dat wat er in tientallen jaren is opgebouwd, voor ons onacceptabel is.

Fractie PvdA Hattem
Carla Broekhuis, Wieneke van Regteren