10 december 2013

Reactie op “De Verontrusten”

Naar aanleiding van diverse publicaties in de Dijkpoorter heeft de fractie van de Partij van de Arbeid een gesprek gehad met de groep die zich ‘de verontrusten’ noemt. In dit prima gesprek heeft deze groep ons duidelijk gemaakt wat hun doel is: heldere, open discussies in de raad, geen 1-richtingsverkeer richting het college en fracties die elkaar actief bevragen. De groep geeft aan zelf geen standpunten in te nemen.
 
Naar aanleiding van deze punten hebben wij vervolgens een inhoudelijk gesprek gehad over diverse onderwerpen die voor ‘de verontrusten’ belangrijk zijn. Het zwembad is daarbij niet aan de orde geweest.
 
Het vervolg dat op dit gesprek door ‘de verontrusten’ is ingezet is echter compleet anders. Daar waar zij deze zomer de Partij van de Arbeid verweet ‘op de man te spelen’ doen zij op dit moment niet anders. Wat hen betreft moet het hele college, en het liefst ook de raadsleden die daarbij horen, opstappen. Ook werd de Partij van de Arbeid verweten ingezonden stukken van de heren Van ’t Holt en Haverkort te associëren met D66. Volgens hen een compleet onjuiste conclusie.
Nu stapt de heer Haverkort op 16 december, namens D66, in de raad en ook de heer Van ’t Holt staat op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Die conclusie was dus niet zo gek.
De groep gaf in ons gesprek ook aan geen standpunten in te nemen; wij hebben toch al een paar duidelijke standpunten voorbij zien komen.
 
Prima dat inwoners van onze stad betrokkenheid tonen en meedenken! Dat kan mij niet veel en vaak genoeg. En natuurlijk hoeft ook niet iedereen het met alles eens te zijn, gelukkig niet zou ik bijna zeggen. Maar als we het hebben over een open en heldere discussie dan is dat wat anders dan van alles roepen, geen verantwoordelijkheid nemen en mensen moedwillig proberen te beschadigen. 
Dat gaat de Partij van de Arbeid te ver!
Namens de Fractie