Door op 5 januari 2014

PvdA wil inspraak Hattemers bij urnenmuur.

In 2014 wordt er een aantal aanpassingen aan de begraafplaats aan de Kerkhofdijk aangebracht. Één van de grote veranderingen is de sloop van de aula omdat deze nauwelijks nog wordt gebruikt.

De Partij van de Arbeid heeft bij de bespreking van de plannen diverse keren aandacht gevraagd voor het plaatsen van een urnenmuur zodat ook mensen die kiezen voor het cremeren van een overledene, in Hattem een herdenkingsplek kunnen inrichten. Een urnenmuur is inmiddels in de plannen opgenomen. Omdat dit een belangrijke plek is, waar nabestaanden proberen troost te vinden en hun verdriet een plekje te geven, heeft de Partij van de Arbeid ook voorgesteld de inwoners van Hattem mee te laten denken over de inrichting van de urnenmuur.

Het college van B&W heeft dit idee overgenomen en in januari/februari zullen er 3 voorstellen beschikbaar zijn waar u over mee kunt praten. De Partij van de Arbeid stelt uw mening zeer op prijs. Let u op de publicaties van de gemeente waarin u 3 varianten voorgelegd krijgt waaruit een keuze gemaakt moet worden en geef uw mening. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Fractie Partij van de Arbeid Hattem