20 december 2013

PvdA vraagt opnieuw aandacht voor verlichting Hanzeboog

De Partij van de Arbeid heeft van betrokken, en fietsende, Hattemers het signaal gekregen dat de verlichting van de Hanzeboog niet goed werkt. De fractie heeft hierover direct contact gezocht met de verantwoordelijke wethouder, Luuc Teuben. Deze heeft toegezegd dat het probleem op korte termijn zal zijn opgelost. Dit gebeurt in overleg met Prorail (de eigenaar van de brug), de gemeente Zwolle (eigenaar van de verlichting) en de gemeente Hattem.

Loopt u tegen vragen aan, heeft u iets wat u stoort of ergert? Neem contact op met onze gemeente (www.gemeentehattem.nl) of stuur een mail naar één van de PvdA-fractieleden:

Wieneke van Regteren, Carla Broekhuis, Gerrit van Keulen of Geert Winkel.