Door op 10 oktober 2013

PvdA Hattem is teleurgesteld maar kijkt vooruit!

Net als veel mensen is ook de fractie van de Partij van de Arbeid teleurgesteld in de tegenvallende resultaten van het zwembad. Ook wij hebben verwoede pogingen gedaan om de cijfers eerder dan september 2013 beschikbaar te krijgen, zodat er waar nodig nog bijgestuurd kon worden. Nu blijkt dat de cijfers niet op het niveau zijn dat we hadden gehoopt en gewild. Nu zal er door het bestuur van De Marke hard gewerkt moeten worden om de omzet te verhogen en de kosten te verlagen.

Wat de cijfers o.a. laten zien is dat er onvoldoende publiciteit aan het nieuwe bad is gegeven. Een gemiste kans waar wel budget voor beschikbaar is. Ook blijkt dat de mensen die komen zwemmen, meer uit omliggende plaatsen komen dan uit Hattem zelf. In Hattem hebben we relatief gezien meer ouderen; dus daar moeten ook mogelijkheden liggen. Al deze, en nog veel meer, zaken zijn door het college van Burgemeester en Wethouders met het bestuur van De Marke besproken en de gemeenteraad is hier op 7 oktober over geïnformeerd.

Wat u echter niet ziet in de cijfers, maar wel als u eens in het zwembad gaat kijken, is dat er uren zijn waarop vrij gezwommen kan worden, die vol zijn. Daarnaast barst de Zwemvereniging Hatto Heim uit haar voegen met nieuwe groepen voor kinderen en heel veel waterpolo-activiteiten. Allemaal mensen die ontzettend enthousiast zijn over het prachtige bad.

Wij begrijpen heel goed dat mensen boos of teleurgesteld zijn in de tegenvallende resultaten maar laat uw hoofd niet hangen naar de mensen die vanaf het begin al tegen de bouw van het zwembad zijn geweest en er ook alles aan hebben gedaan om de berichtgeving zo negatief mogelijk te maken, inclusief suggestieve foto’s in De Dijkpoorter. Daarnaast wordt getracht mensen via de pers moedwillig te beschadigen. Zo gaan wij in Hattem niet met elkaar om. Wij gaan liever in gesprek met elkaar en respecteren elkaars mening.

De fractie van de Partij van de Arbeid is ten allen tijde bereid om met u in gesprek te gaan over uw mening omtrent het zwembad, uw vragen of uw zorgen over andere zaken in Hattem.