Preventief huisbezoek 75+-Hattemers

18 november 2017

In Hattem wonen op dit moment 780 mensen van 75 jaar en ouder. Deze groep gaat in de komende 15 jaar groeien naar ruim 1300 mensen. De vergrijzing slaat in Hattem harder toe dan het landelijk gemiddelde aangeeft.

Het grootste probleem van deze groep mensen is eenzaamheid. Een tekort aan sociale contacten door bijvoorbeeld het alleen achterblijven na het overlijden van de partner. Ondervoeding en zelf vroegtijdig overlijden kan daar het gevolg van zijn.

De 75+’ers die in gezamenlijke appartementencomplexen wonen, wekelijks zorg krijgen, regelmatig worden bezocht door diaconiën, of actief deelnemen aan allerlei activiteiten voor ouderen zijn wel in beeld. Er is echter ook een groep die geen zorg nodig heeft, nog geheel zelfstandig woont maar amper sociale contacten heeft.

Voor deze groep heeft Partij van de Arbeid voorgesteld om preventief huisbezoek te organiseren. Ons voorstel was om bijvoorbeeld Stichting Welzijn Hattem hierbij in te schakelen en een kopje koffie te gaan drinken. Dan kan gesignaleerd worden of er een probleem is en zo ja, hoe deze mensen geholpen kunnen worden om uit hun sociale isolement te komen.  Uiteraard altijd op basis van vrijwilligheid.

Helaas zagen de andere politieke partijen hier geen noodzaak toe maar heeft de wethouder wel aangegeven het idee met Stichting Welzijn Hattem te gaan bespreken. Wij hopen dat we in de toekomt in Hattem het grote probleem van eenzaamheid toch aan te kunnen gaan pakken!!

Carla Broekhuis en Wieneke van Regteren

PvdA Hattem