Partij van de Arbeid wil goede toegankelijkheid voor iedereen !