14 februari 2016

Partij van de Arbeid wil duurzame energie in Hattem voor iedereen !

De Gemeente Hattem heeft zich verplicht mee te werken aan een klimaat neutrale energievoorziening in 2050. Omdat de Partij van de Arbeid vindt dat wij heel dringend na moeten gaan denken wat wij in Hattem bij kunnen dragen aan een duurzamere wereld, hebben wij, via een motie, de burgemeester en wethouders gevraagd een onderzoek op te starten. Welke gemeentelijke gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen? En op welke manier kunnen we de inwoners en ondernemers van Hattem hierbij betrekken? Er zijn ongetwijfeld inwoners die graag gebruik van duurzame energie willen maken maar zelf bijvoorbeeld de financiën niet hebben om te kunnen investeren, of geen dakoppervlak hebben dat geschikt is voor zonnepanelen. Daarnaast hebben we in Hattem ondernemers met heel veel kennis op dit gebied.

Het zou ontzettend mooi zijn wanneer de wensen van de inwoners, de kennis van de ondernemers, en de inzet van de Gemeente gekoppeld kunnen worden. Een betere wereld begint bij onszelf.

De gemeenteraad heeft op 1 februari unaniem aangegeven blij te zijn met dit initiatief en het wordt nu zo snel mogelijk door de wethouder opgepakt.

Carla Broekhuis en Wieneke van Regteren, PvdA Hattem