Partij van de Arbeid wil beter gebruik maken van minimabeleid.