19 november 2014

Partij van de Arbeid bezoekt Stichting Vluchtelingencontact Hattem

Jaarlijks brengt de Stichting Vluchtelingencontact een jaarverslag uit dat ook aan de gemeenteraad van Hattem wordt toegezonden. Dit is voor de Partij van de Arbeid aanleiding geweest om nader in gesprek te gaan met deze Stichting en zich nader te laten informeren over de werkzaamheden die worden uitgevoerd. De Stichting Vluchtelingencontact voert diverse werkzaamheden uit ten behoeve van vluchtelingen, asielzoekers en oudkomers. Deze werkzaamheden bestaan uit maatschappelijke en juridische begeleiding. U kunt hierbij denken aan ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en het organiseren van een praatgroep voor allochtone vrouwen. Maar ook aan begeleiding bij het zoeken naar een geschikte school of een tandarts en het helpen met het invullen van diverse formulieren of belastingzaken.

De Partij van de Arbeid is door de begeleiders geïnformeerd over de gezinnen die momenteel door de Stichting worden begeleid (uiteraard geanonimiseerd) maar ook over de mooie resultaten die in de afgelopen periode al zijn bereikt op het gebied van bijvoorbeeld integratie en onderwijs.

Het opvangen van vluchtelingen, asielzoekers en oudkomers is een landelijke verplichting die in Hattem door vele vrijwilligers met ontzettend veel inzet wordt opgepakt. Een bijzonder bezoek en een Stichting waar de Partij van de Arbeid haar grote waardering voor uitspreekt.

 

Partij van de Arbeid Hattem

Carla Broekhuis

Wieneke van Regteren