21 februari 2016

Oud PvdA-wethouder Johan Schakelaar overleden

Als je praat over Johan Schakelaar dan denk je aan een daadkrachtige persoonlijkheid die welbespraakt en met lef de Hattemer belangen diende. Niet alleen tijdens zijn wethouderschap maar ook als raadslid, en als nauw betrokkene bij diverse maatschappelijke verenigingen en stichtingen, in diverse functies.

Hij heeft zijn wethouderschap van 1970-1978 bevlogen en collegiaal ingevuld. Als sociaal democraat had hij sociale zaken, sport en financiën in zijn portefeuille.

Zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid omvatte een periode van 65 jaar. Hij koesterde de sociaal democratische waarden.

Wij waarderen hem voor zijn enorme inzet voor de Hattemer gemeenschap en onze lokale partij, en kijken met plezier terug op wat hij tot stand heeft gebracht. We zullen hem niet vergeten en wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies!

Namens Bestuur, fractie en leden van de afdeling Hattem

Wieneke van Regteren (fractievoorzitter)

Geert Winkel (afdelingsvoorzitter