10 april 2017

Lidl: komt hij nu wel of niet?

In de laatste raadsvergadering heeft de Partij van de Arbeid wederom gevraagd naar de situatie rondom de Lidl in Hattem. De Provincie houdt de vestiging van de Lidl aan de Populierenlaan tegen omdat zij aangeeft dat detailhandel niet op een industrieterrein thuis hoort. Nu de wethouder eindelijk een concept-plan voor woningbouw in dit gebied heeft aangedragen lijkt dit argument van de Provincie niet meer aan de orde. De Partij van de Arbeid heeft de wethouder dus gevraagd hier zo snel mogelijk actie op te nemen.
Wethouder Van der Heeden heeft aangegeven in gesprek te zijn en hij geeft aan dat er hopelijk een nieuwe kans is dat er groen licht wordt verkregen voor een supermarkt aan de Populierenlaan.

De Partij van de Arbeid heeft over enkele weken de PvdA-statenfractie van de Provincie Gelderland op bezoek en zal dit onderwerp dan uiteraard hoog op de agenda zetten!

 

PvdA-fractie Hattem

Carla Broekhuis

Wieneke van Regteren