14 mei 2014

Jubilarissen Partij van de Arbeid

Op 1 mei jl. de Dag van de Arbeid kregen drie leden van de plaatselijke afdeling een jubilarispeldjespeldje uitgereikt.

Jan van Keulen  en Toos van Dijk  50 jaar lid en Anneke van Wier  25 jaar lid.

Deze  3 jubilarissen vormen de ruggengraat van de Pvda. Samen knokken wij , schrijft partijvoorzitter Hans Spekman, voor de tijdloze idealen van de sociaaldemocratie: tegen onrecht, en voor een gelijke verdeling van kennis, inkomen en zeggenschap. Samen bouwen  wij aan een wereld van sociale rechtvaardigheid. Zij, de jubilarissen, zijn lid gebleven en trouw aan de PvdA, ook in de roerige en turbulente jaren waarin de PvdA zich heeft ingezet voor de doorbraakgedachte , voor emancipatie van achtergebleven groepen, voor een samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen. Voor toegankelijk en goed onderwijs en betaalbare, persoonlijke zorg. Van de afdelingsvoorzitter, Hanneke Jurriens, ontvingen zij een prachtige bos bloemen.

Nogmaals gefeliciteerd namens bestuur, fractie en leden PvdA afd. Hattem

Jubilarissen 2014