Jongerendebat Hattem vrijdagavond 24 februari in Banka

22 februari 2017

 

Anna-Lena Hedin statenlid PvdA Gelderland – kandidaat Tweede Kamerlid zal voor de PvdA deelnemen aan het door de jongerenraad georganiseerde jongerendebat. ( http://anna-lena.nl )

Het wordt voor Hattem het eerste officiële jongerendebat. Want ….. over minder dan een maand is het zover: stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor jongeren hebben de politieke besluiten de grootste impact, zij zullen er immers het langste mee te maken hebben.

Het is dan ook heel belangrijk dat deze gaan stemmen! Omdat veel jongeren nog zwevende kiezer zijn, wil de jongerenraad Hattem helpen. De jongeren hebben hierom een debat georganiseerd! Dit jongerendebat vindt aanstaande vrijdag 24 februari plaats in café-restaurant Banka, Markt 5, in Hattem.

De jongeren van de jongerenraad hebben Tweede Kamerkandidaten van de Hattemse politieke partijen uitgenodigd en ze hebben een aantal stellingen bedacht. De stellingen waarover gesproken wordt zijn:
1. Op het gebied van onderwijs is het in Nederland al goed geregeld, en hoeft er niets meer te veranderen.
2.  De overheid moet zich hard maken voor meer vaste contracten voor jongeren (zodat ze sneller een hypotheek kunnen krijgen)
3. De leeftijd om te gaan stemmen moet verhoogd worden naar 25. Jongeren zijn niet te betrekken bij politiek, moeten we niet meer proberen.
4. We moeten harder inzetten op de aanpak van probleemjongeren (zo ja, hoe dan)?
5. Collegetour-vraag: Wat wilt u de jongeren in deze zaal nu meegeven als advies (niet specifiek politiek, als meer voor algemene ontwikkeling)?

De deelnemers aan het debat zijn: Anja Prins (VVD GLD), Gerdien Rots (ChristenUnie Zwolle), Harold Zoet (CDA GLD), Anna-Lena Hedin – Penninx (PvdA GLD) en de kandidaat van D66 volgt.

Het debat vindt plaats van 19.00 – 20.00 uur. Daarna is er van 20.00 – 20.30 uur gelegenheid voor een informele borrel met alle aanwezigen, zodat  aanvullende (politieke) vragen gesteld kunnen worden. De entree is gratis. Jij komt toch ook?